Birobidsan

1985

Foyer Stadttheater Birobidschan, Russland,

Kinetische Skulptur, Aluminiumrohre, Licht, Klang, 5 Teile
Zusammen m. F. Kusnezov

Aluminiumrohre, Motoren, Bewegung,
5 Teile,
H 14.80 m