Theater

1985

Kinetische Skulptur, Aluminiumrohre, Licht, Klang, 5 Teile
Zusammen m. F. Kusnezov

Foyer Stadttheater Birobidschan, Russland,

Bewegung, Klang, Licht
5 Teile,
Aluminiumrohre H 14.80 m